SAUNA SERWIS

Świadczymy usługi serwisowe (gwarancyjne i pogwarancyjne), przeglądy, diagnozy usterek saun i łaźni parowych. Przeprowadzamy szkolenia z zakresu obsługi i prawidłowej eksploatacji tych urządzeń, jak również zasad prawidłowego korzystania z sauny. Obsługujemy osoby prywatne oraz firmy i instytucje z Gdańska, Sopotu, Gdynia oraz okolic Trójmiasta.

Systematyczne przeglądy urządzeń odnowy biologicznej zapobiegają awariom i uszkodzeniom oraz gwarantują bezpieczeństwo użytkownikom saun. Długotrwała, intensywna i często nieprawidłowa eksploatacja sauny, brak bieżących przeglądów i serwisów grozi przerwami w eksploatacji, co jest kłopotliwe zwłaszcza w przypadku urządzeń użytku publicznego. Może być również przyczyną przedwczesnego zużycia komponentów (np. grzałek w piecu sauny).

Aby zapewnić ciągłość pracy urządzeń i utrzymać je w gotowości eksploatacyjnej należy regularnie kontrolować parametry pracy, w razie potrzeby wymieniać części i materiały eksploatacyjne.

Pamiętaj! Naprawa sauny wykonana we własnym zakresie lub przez niewykwalifikowany personel może być niebezpieczna i bardzo kosztowna! Nie ryzykuj, zleć wykonanie serwisu autoryzowanemu serwisowi z wieloletnim doświadczeniem (zobacz jak prawidłowo korzystać z sauny)